id: 19040
Назва: Біфідостимулюючі інгредієнти для десертних ферментованих продуктів
Автори: Соломон А.М.
Ключові слова: пребіотики, пробіотики, симбіотики, біфідобактерії, лактобактерії, рослиннінаповнювачі, біологічнацінність
Дата публікації: 2018-12-27 12:59:13
Останні зміни: 2018-12-27 12:59:13
Рік видання: 2018
Аннотація: В Україні все більшої популярності набувають ферментовані кисломолочні десертні продукти функціональної спрямованості. Молочні десерти мають добрі смакові властивості, високу харчову і біологічну цінність та густу не текучу консистенцію. У виробництві десертів використовують широкий спектр смакових добавок, наповнювачів, ароматизаторів, стабілізаторів. Ферментовані молочні продукти є основними постачальниками пробіотичних мікроорганізмів, які сприяють підтримці і відновленню мікробної екології людини. До пробіотичних культур, які забезпечують корисну дію на організм споживача і нормалізують склад та функції мікрофлори шлунково-кишкового тракту, відносяться такі види лакто- та біфідобактерій, як Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium spp. (В. adolescentis, B. animalis ssp. lactis, B. bifidum, B. longum, B. breve). Біфідобактерії – одна з найважливіших груп мікроорганізмів кишечнику, які домінують у анаеробній флорі товстої кишки. Міжнародна молочна федерація називає біопродуктами такі суміші, в яких міститься не менше 1ꞏ10 6 біфідобактерій в 1 см3. Варто зазначити, що для більшості мікроорганізмів, які є представниками нормальної мікрофлори кишкового тракту людини, молоко є несприятливим середовищем для їх розвитку. Це пов’язано з тим, що в молоці практично відсутні необхідні для розвитку мікроорганізмів низькомолекулярні сполуки, такі як вільні амінокислоти, моноцукри тощо, а також з тим, що більшість бактерій роду Lactobacillus,
Lactococcus і Bifidobacterium відносяться до облігатних анаеробів, на які негативно діє розчинений в молоці кисень повітря.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19040.pdf
Тип виданя: Статті
Видавництво: Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. - 2018. - Т. 20, № 90. - С. 53-57.
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 19040.pdf Розмір : 440949 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська