id: 18944
Назва: Управління експортним потенціалом АПК Вінницької області (за матеріалами ДАРЕПР Вінницької ОДА)
Автори: Садовничий С.В.
Ключові слова: інвестиції, сільське господарство, експорт, імпорт, прибутковість, стратегія
Дата публікації: 2018-12-22 08:18:32
Останні зміни: 2018-12-22 08:18:32
Рік видання: 2018
Аннотація: Предметом є сукупність теоретичних, методичних та практичних положень управління експортом сільськогосподарської продукції в умовах розвитку ринкової економіки.
Метою є дослідження зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств Вінниччини, пошук реальних шляхів покращення механізму управління експортом продукції АПК, удосконалення системи бюджетної підтримки сільськогосподарських виробників, диверсифікація виробництва основної продукції комплексу.
Методологічну основу дослідження становлять наукові досягнення вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем формування і використання експортного потенціалу АПК та управління ним. У процесі дослідження застосовано різноманітні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: порівняння, аналітико-експертні, а також поєднання цих методів.
Встановлено: управління експортом як необхідна передумова успішної зовнішньоекономічної діяльності, сутність понять «експортний потенціал», «диверсифікація».
Досліджено: економічну ефективність виробництва продукції сільського господарства Вінницької області, стан зовнішньої торгівлі аграрних підприємств області, обсяги потенційного експорту, можливість диверсифікації виробництва, стан державної підтримки АПК.
Виявлено: проблеми в управлінні експортом, спричинені неефективним використанням наявних ресурсів, резерви збільшення експорту, недофінансування державних програм з підтримки АПК.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18944.pdf
Тип виданя: Дипломні роботи, проекти
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 18944.pdf Розмір : 1603783 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська