id: 17317
Назва: Предикати якості у формально-граматичній структурі речення української мови = The predicates of quality in the formal-gramatic sentence structure of Ukrainian language
Автори: Тимкова В. А., Лебедєва Н. А.
Ключові слова: предикати якості, синтаксична одиниця, структура речення, якісні прикметники, категорія валентності, іменний складений присудок
Дата публікації: 2018-10-12 11:34:59
Останні зміни: 2018-10-12 11:34:59
Рік видання: 2018
Аннотація: У статті представлені тенденції до ускладнення досліджень із синтаксису, що зумовлено намаганням глибше проникнути в механізм функціонування синтаксичного рівня мови в цілому й кожної з його одиниць зокрема. Семантичний підхід до вивчення синтаксичних одиниць спричинився до виділення семантичного синтаксису, що прийшов на зміну формально-граматичному, який мав досить тривалу традицію.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17317.pdf
Тип виданя: Статті
Видавництво: Information and innovation technologies in education: collective monograph / Scientific editors Aleksander Ostenda, Michał Ekkert, Paweł Mikos. - Katowice : Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 2018. - С. 434-447.
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 17317.crdownload Розмір : 1826261 байт Формат : Доступ : Загально доступний

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська