id: 17298
Назва: Економічна теорія. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління і адміністрування» спеціальності – 073 «
Автори: Брояка А.А., Хаєцька О.П.
Ключові слова: економічна теорія, товар, гроші, капіта, інфляція, безробіття, платіжний баланс, державний борг, соціально-економічний розвиток
Дата публікації: 2018-09-28 15:13:00
Останні зміни: 2018-09-28 15:13:00
Рік видання: 2018
Аннотація: Програма нормативної навчальної дисципліни «Економічна теорія (основи економічної теорії)» визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни. Програма дисципліни містить структуру всього курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні заняття та самостійна робота) для вивчення дисципліни та набуття майбутніми фахівцями глибоких економічних знань, формування у них нового економічного мислення, адекватного ринковим відносинам, формування навичок аналізувати реальні економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17298.pdf
Тип виданя: Навчальні програми
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 17298.pdf Розмір : 537021 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська