id: 15950
Назва: Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм»
Автори: Левицька І.В.
Ключові слова: кваліфікаційний екзамен, туризм, тестові завдання
Дата публікації: 2018-04-25 08:19:39
Останні зміни: 2018-04-25 08:19:39
Рік видання: 2018
Аннотація: Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену для студентів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» першого (бакалаврського) освітнього ступеня є комплексом кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки здобувача вищої освіти, ступінь оволодіння професійними знаннями та уміннями для виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-кваліфікаційній програміє
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15950.pdf
Тип виданя: Програма комплексного державного іспиту
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 15950.pdf Розмір : 1216579 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська