id: 13999
Назва: Обгрунтування параметрів робочого органу для безкопірного зрізу гички цукрових буряків
Автори: Олійник Сергій Михайлович
Ключові слова: цукрові буряки, гичка, безкопірний зріз, модель, розмірно-масові характеристики, економічна ефективність
Дата публікації: 2017-08-30 09:12:39
Останні зміни: 2017-08-30 09:12:39
Рік видання: 2017
Аннотація: Олійник Сергій Михайлович. Обґрунтування параметрів робочого органу для безкопірного зрізу гички цукрових буряків.
Робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності 8.10010203 - механізація сільського господарства. – Вінницький національний аграрний університет, 2017.
Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, загальних висновків, списку використаної літератури, що включає 45 найменувань. Основна частина роботи викладена на 93 сторінках друкованого тексту і містить 46 рисунків та 17 таблиць.
В роботі виконано аналіз рівня технологічного процесу та технічних засобів для видалення гички цукрових буряків та обґрунтовано переваги безкопірного зрізу гички. Проведені теоретичні дослідження та обґрунтована модель безкопірного зрізу і втрат цукроносної маси коренів. Розроблена програма та методика експериментальних досліджень та визначенні основні розмірно-масові характеристики гички і коренеплодів. Запропонована конструкція машини та виконана перевірка математичної моделі безкопірного зрізу гички з коренів цукрових буряків. Визначена економічна ефективність впровадження безкопірного зрізу гички у виробництво.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/13999.pdf
Тип виданя: Брошури
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 13999.pdf Розмір : 4598685 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська