id: 10668
Назва: Кореляційно-регресійний аналіз в Mathcad: довідник для студентів галузей - 0901 «Агрономія», 401“Природничі науки”, 901 “Сільське господарство і лісництво"
Автори: Левчук О.В., Новицька Л.І., Дзісь В.Г.
Ключові слова: Кореляційно-регресійний аналіз в Mathcad
Дата публікації: 2016-04-27 12:42:36
Останні зміни: 2016-04-27 12:42:36
Рік видання: 2016
Аннотація: В довіднику детально описано функції математичної статистики розділу кореляційно-регресійний аналіз, що реалізовано в прикладному математичному пакеті Mathcad. Наведено необхідні теоретичні відомості супроводжені рисунками, що дає змогу наочно їх ілюструвати. Автори зробили акцент на алгоритмах розв’язування основних завдань математичної статистики в аграрній сфері.
Викладення матеріалу складено відповідно до галузевих стандартів підготовки фахівців, тому буде корисним студентам, як під час аудиторних занять, так і в ході підготовки курсового та дипломного проектування.
Систематичне використання довідника сприятиме навичкам самостійної роботи з довідковою літературою.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10668.pdf
Тип виданя: Словники-довідники
Розташовується в колекціях : Словники/
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 10668.pdf Розмір : 5426268 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська