The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9486
Title: Співвідношення ефективності діяльності підприємства із якістю виготовленої продукції
Authors: Ставська Ю. В.
Keywords: продукція, якість, підприємство, ефективність діяльності
Date of publication: 2009-10-20 11:10:10
Last changes: 2009-10-20 11:10:10
Year of publication: 2009
Summary: Визначення й аналіз витрат на якість дозволяє представити реальну картину стану справ в області якості продукції не тільки адміністрації і трудовому колективу, але і власникам акцій та споживачам продукції підприємства. В остаточному підсумку інформація про витрати на якість створює передумови для прийняття стратегічних, тактичних і оперативних
управлінських рішень з урахуванням інтересів усіх зацікавлених осіб, що сприяє підвищенню ефективності виробництва, підвищенню рентабельності і зростанню конкурентноздатності.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9486.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: СБОРНИК научных трудов по материалам международной научно-практической конференции "Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития - 2009" (5-17 октября 2009 года). - Том 10. Экономика. - Одесса, 2009.
In the collections : 2009 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9486.pdf Size : 283843 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska