The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9054
Title: Формування навичок здорового способу життя майбутніх фахівців
Authors: Ковбій Н.М., Войцехівська І.С.
Keywords: Здоров`я, здоровий спосіб життя,
Date of publication: 2014-06-15 16:31:48
Last changes: 2014-06-15 16:31:48
Year of publication: 2014
Summary: Соціально-економічні перетворення в Україні, становлення і формування ринкових відносин, які передбачають конкуренцію, жорсткі взаємовідносини вимагають від людини цілий ряд особистих якостей і рис характеру - наполегливість, енергійність, професійність, надзвичайну працьовитість, яка залежить від стану здоров`я, психічної стійкості, фізичного розвитку особистості. Так, ефективність професійної творчої діяльності повністю обумовлена здоров`ям людини. Тому ідеї цінності здоров`я як основи всіх подальших успіхів у розвитку, самопізнанні і самовдосконаленні людської особистості, становлення майбутнього фахівця повинні сьогодні займати важливе місце в навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9054.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Київ
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9054.pdf Size : 316666 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska