The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8823
Title: Інформаційні технології аграрної освіти та їх вплив на трансформаційні процеси педагогічної системи у сучасних умовах
Authors: Клочко О. В., Сличук Н. В.
Keywords: інформаційні технології, педагогічна система, освіта
Date of publication: 2014-10-09 09:31:53
Last changes: 2014-10-09 09:31:53
Year of publication: 2014
Summary: Застосування комбінованого навчання у вищих навчальних закладах освіти з використанням систем управління вузом дозволить реалізувати основні принципи відкритої освіти: свобода у виборі часу і темпів навчання, як для студентів, так і для викладачів; свобода у виборі місця навчання; рівний доступ до освітніх послуг; перехід від принципу “освіта на все життя” до принципу “освіта крізь усе життя”; реалізація структури якісних освітніх послуг.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8823.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця, 2014. - 374 с. / Друкується за рішенням ВР ВНАУ (Протокол № 7 від 28.03.2014 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 8823.pdf Size : 1129290 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska