The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 858
Title: Методичні вказівки та індивідуальні завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Дискретний аналіз” для студентів другого курсу факуль-тету економіки та підприємництва денної форми навчання спеціальності 6.030502 "Економічна кібернетика
Authors: В.О.Денисюк
Keywords:
Date of publication: 2009-11-28 00:00:00
Last changes: 2010-11-10 12:16:21
Year of publication: 2009
Summary: В методичних вказівках з дисципліни "Алгоритмізація та програ-мування" наведено 7 лабораторних робіт, розрахованих на загальний об-сяг занять у 14 академічних годин. Завдання лабораторних робіт спрямо-вані на вивчення студентами економічних спеціальностей алгоритмiчної мови програмування Turbo Pascal.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/858.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by:
File : 858.pdf Size : 174871 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska