The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8353
Title: Пристрій для підрахунку порцій молока з виявленням вмісту води у молоці (Пат. на корисну модель № 92588)
Authors: Паламарчук Є. А., Кучерук В. Ю., Кулаков П. І., Гнесь Т. В.
Keywords: молоко, вода, лічильник, мікроконтролер, фотодатчик, milk meter, photo sensor, water
Date of publication: 2015-03-24 10:26:07
Last changes: 2015-03-24 10:26:07
Year of publication: 2014
Summary: Пристрій для підрахунку порцій молока з виявленням вмісту води в молоці містить джерело світла, яке через трубку оптично зв`язане з фотоприймачем, вихід якого зв`язаний з мікроконтролером, що з`єднаний із засобом відображення інформації. В пристрій введені аналого-цифровий перетворювач, вихід якого зв`язаний з входом мікроконтролера, електродна система, яка з`єднана із входом засобу вимірювання електропровідності, вихід якої зв`язаний з другим входом мікроконтролера.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8353.pdf
Publication type: Патенти на корисну модель видані в Україні
Publication: Пат. 92588 UA, МПК G01M 1/22. - № u 2014 02609 ; заявл. 14.03.2014 ; опубл. 26.08.2014, Бюл. № 16. - 4 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 8353.pdf Size : 236303 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska