The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8352
Title: Пристрій для вимірювання кількості молока та інтенсивності молочного потоку (Пат. на корисну модель № 92637)
Authors: Кучерук В. Ю., Паламарчук Є. А., Кулаков П. І., Гнесь Т. В.
Keywords: молоко, лічильник, мікроконтролер, фотодатчик, milk meter, photo sensor
Date of publication: 2015-03-24 10:25:51
Last changes: 2015-03-24 10:25:51
Year of publication: 2014
Summary: Пристрій для вимірювання кількості молока та інтенсивності молочного потоку складається з трубки, джерела опорної напруги та першого джерела світла. Крім цього в нього введені перший лінійний фотоприймач, який оптично зв`язаний з цим джерелом світла, вихід якого з`єднаний з одним із входів першого компаратора, інший вхід якого з`єднаний з виходом джерела опорної напруги; вихід цього компаратора з`єднаний з входом мікроконтролера, друге
джерело світла, яке оптично зв`язане з другим лінійним фотоприймачем, вихід якого з`єднаний з одним із входів другого компаратора, інший вхід якого з`єднаний з виходом джерела опорної напруги; вихід другого компаратора з`єднаний з входом мікроконтролера, що своїм виходом з`єднаний з входом засобу відображення інформації.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8352.pdf
Publication type: Патенти на корисну модель видані в Україні
Publication: Пат. 92637 UA, МПК G01M 1/22. - № u 2014 03219 ; заявл. 31.03.2014 ; опубл. 26.08.2014, Бюл. № 16. - 4 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 8352.pdf Size : 226088 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska