The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8347
Title: Пристрій для вимірювання кількості молока та інтенсивності молочного потоку з функцією виявлення води в молоці (Пат. на корисну модель № 94015)
Authors: Паламарчук Є. А., Кучерук В. Ю., Кулаков П. І., Гнесь Т. В.
Keywords: молоко, лічильник, мікроконтролер, фотодатчик, milk meter, photo sensor
Date of publication: 2015-03-24 10:22:42
Last changes: 2015-03-24 10:22:42
Year of publication: 2014
Summary: Пристрій для вимірювання кількості молока та інтенсивності молочного потоку з функцією виявлення води в молоці, який складається з трубки для молока, джерела опорної напруги та першого джерела світла, причому в нього введені друге джерело світла, яке оптично зв`язане з двома лінійними фотоприймачами, виходи фотоприймачів з`єднані з першими входами двох компараторів, виходи яких з`єднані з входом мікроконтролера, причому вихід джерела опорної
напруги з`єднаний з другими входами обох компараторів, крім того, в пристрій введена електродна система, яка вмонтована в трубку для молока, що своїм виходом з`єднана з входом блока вимірювання електропровідності, вихід якого з`єднаний із входом аналого-цифрового перетворювача, вихід якого з`єднаний з входом мікроконтролера, що своїм виходом з`єднаний з індикатором.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8347.pdf
Publication type: Патенти на корисну модель видані в Україні
Publication: Пат. 94015 UA, МПК G01M 1/22. - № u 2014 04955 ; заявл. 12.05.2014 ; опубл. 27.10.2014, Бюл. № 20. - 4 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 8347.pdf Size : 211858 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska