The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8145
Title: Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: курс лекцій та лабораторний практикум: навчальний посібник.
Authors: Ткачук О.П.
Keywords:
Date of publication: 2014-11-26 14:50:54
Last changes: 2014-11-26 14:50:54
Year of publication: 2014
Summary: Навчальний посібник направлений на підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Вінницькому національному аграрному університеті. Дисципліна передує та є складовою частиною «Моніторингу довкілля». У посібнику вона представлена 11 лекціями та 10 лабораторно-практичними заняттями. Теми занять включають вивчення основ метрології, всіх методів вимірювання параметрів довкілля, дослідження різних середовищ: атмосферного повітря, води, грунту, біоти.
Розраховано на студентів напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» у Вінницькому національному аграрному університеті

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8145.pdf
Publication type: Практикум
In the collections : Практикум/
Published by: Адміністратор
File : 8145.pdf Size : 2340962 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska