The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8051
Title: Програма навчальної практики з дисципліни "Дослідження операцій" для напрямку падготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" економічного факультету
Authors: Коляденко С.В., Бурденюк І.І.
Keywords:
Date of publication: 2014-10-29 16:13:04
Last changes: 2014-10-29 16:13:04
Year of publication: 2014
Summary: Програма навчальної практики з дисципліни «Дослідження операцій» містить рекомендації з проходження навчальної практики. Завдання навчальної практики спрямовані на закріплення теоретичних знань на практиці та на допомогу студентам галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», що вивчають дисципліну. Складено відповідно до освітньо-професійної програми для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та методичних рекомендацій про порядок підготовки та видання навчально-методичної літератури у ВНАУ.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8051.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8051.pdf Size : 0 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska