The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8048
Title: Системний аналіз. Навчальна програма дисципліни (типова) для студентів спеціальності 7.03050201 "Економічна кібернетика"
Authors: Січко Т.В.
Keywords:
Date of publication: 2014-10-29 16:01:23
Last changes: 2014-10-29 16:01:23
Year of publication: 2014
Summary: При дослідженні сучасної економіки та окремих її складових недостатнім є застосування лише традиційних аналітичних методів дослідження, необхідні цілісні , комплексні та всебічні підходи, що акцентують увагу не тільки на певному економічному об’єкті, а й на дослідженні навколишнього середовища, в якому він функціонує.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8048.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8048.pdf Size : 385385 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska