The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8035
Title: Теорія і методика фізичного виховання Методичні рекомендації з теоретичного розділу для студентів ВНАУ всіх спеціальностей
Authors: Совик Л.А., Клибанівський Я.В.
Keywords:
Date of publication: 2014-10-29 11:05:45
Last changes: 2014-10-29 11:05:45
Year of publication: 2014
Summary: У методичних рекомендаціях висвітлені основи систе¬ми фізичного виховання, завдання та зміст фізичного виховання для студентів вищих навчальних закладів; методика проведення основних форм навчально-виховного процесу з фізичного виховання; описані рухові якості людини. Рекомендовано для студентів ВНАУ всіх спеціальностей; викладачів та фахівців фізичного виховання і спорту.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8035.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8035.pdf Size : 1628966 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska