The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8029
Title: Ефективність використання пробіотичної добавки у годівлі сільськогосподарської птиці
Authors: Подолян Ю. М., Чудак Р. А.
Keywords: продукти харчування, якість продукції, якість харчування, тваринництво, застосування антибіотиків, стимулятори росту
Date of publication: 2014-10-29 09:17:25
Last changes: 2014-10-29 09:17:25
Year of publication: 2014
Summary: Забезпечення населення високоякісними продуктами харчування – одна з найбільш актуальних проблем сучасності. Якість продукції є одним з важливих факторів, що обумовлює здоров’я нації та збереженість її генофонду. Зниження рівня якості харчування в останні роки обумовлено недостатнім використанням поживних речовин, першою чергою повноцінних білків тваринного походження і вітамінів, а також застосуванням у тваринництві антибіотиків, гормональних препаратів – стимуляторів росту.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8029.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця : РВВ ВНАУ, 2014. - 156 с. / Рек. до друку наук.-метод. радою ВНАУ (Протокол № 3 від 29 жовт. 2014 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 8029.pdf Size : 1936840 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska