The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7885
Title: Ймовірність. Перевірка  статистичних   гіпотез
Authors: Найко Д.А. Шевчук О. Ф.
Keywords:
Date of publication: 2014-05-28 15:02:54
Last changes: 2014-05-28 15:02:54
Year of publication: 2014
Summary: Довідник «Ймовірність. Перевірка статистичних гіпотез» містить короткі
теоретичні відомості всіх традиційних розділів курсу теорії ймовірностей (ви-
падкові події, випадкові величини та їх розподіли) та математичної статисти-
ки, рекомендованого типовими програмами Міністерства освіти України для
економічних, технічних та технологічних спеціальностей. Викладання основ-
них математичних фактів супроводжується значною кількістю прикладів
розв’язування задач. Особлива увага приділяється перевірці статистичних гіпо-
тез.
Довідник призначено для студентів економічних, технічних та техноло-
гічних спеціальностей, які навчаються за програмами підготовки бакалаврів,
спеціалістів, магістрів. Він може бути корисним для викладачів ВНЗ та коле-
джів, аспірантів, фінансистів, соціологів, менеджерів та ін. при обробці стати-
стичних даних та математичному моделюванні різних процесів
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7885.pdf
Publication type: Довідники
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7885.pdf Size : 5477749 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska