The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7826
Title: Інформатика. Методичні вказівки щодо проведення навчальної практики для студентів денної та заочної форм навчання фінансово-економічного факультету, галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки – 6.030502 «Економічна кібернетика» ос
Authors: Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О
Keywords:
Date of publication: 2014-04-30 12:16:59
Last changes: 2014-04-30 12:16:59
Year of publication: 2014
Summary: Методичні вказівки щодо проведення навчальної практики для студентів денної та заочної форм навчання фінансово-економічного факультету галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки – 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня – «Бакалавр» містять завдання та рекомендації з проходження навчальної практики. Завдання навчальної практики спрямовані на закріплення теоретичних знань та умінь на практиці та на допомогу студентам напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», що вивчають дисципліну «Інформатика».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7826.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7826.pdf Size : 804549 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska