The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7822
Title: Автоматизовані робочі місця бухгалтера. 1С:Підприємство. Частина ІІІ. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня
Authors: Юрчук Н.П., Маколкіна О.В.
Keywords:
Date of publication: 2014-04-30 08:54:38
Last changes: 2014-04-30 08:54:38
Year of publication: 2014
Summary: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизовані робочі місця бухгалтера» містять мету, завдання, зміст, структурно-модульну схему курсу, розподіл балів за категоріями діяльності студента, п’ять лабораторних робіт, вимоги до виконання та оформлення лабораторних робіт та список рекомендованої літератури. Завдання лабораторного практикуму призначені для використання студентами, що навчаються на четвертому курсі за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форм навчання, спрямовані на засвоєння студентами теоретичних знань та набуття необхідних практичних навичок.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7822.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7822.pdf Size : 2578521 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska