The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7747
Title: Логістика. Методичні вказівки для організації та проведення самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" форма навчання: денна.
Authors: Потапова Н.А., Качуровський В.С., Качуровський С.В.
Keywords:
Date of publication: 2014-04-30 11:50:49
Last changes: 2014-04-30 11:50:49
Year of publication: 2014
Summary: Методичні вказівки з дисципліни “Логістика” спрямовані на
виконання самостійної роботи по даному курсу. Розроблені
відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної
дисципліни «Логістика». Рекомендовано для студентів денної форми
навчання напряму підготовки.
Методичні
вказівки
розраховані
на
студентів
напряму
підготовки 6.030601 "Менеджмент"
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7747.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7747.pdf Size : 668529 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska