The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7738
Title: Системи прийняття рішень. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт студентами галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.050100 “Економічна кібернетика” ОКР “Бакалавр”.
Authors: Бурдейна Л.І., Зелінська О.В.
Keywords:
Date of publication: 2014-04-30 09:22:18
Last changes: 2014-04-30 09:22:18
Year of publication: 2014
Summary: Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення дисципліни “Системи прийняття рішень” з метою отримання практичних навичок, кількісного вимірювання взаємозв’язків між економічними показниками і одержання знань про застосування систем в економічних дослідженнях, під час виконання лабораторного практикуму з дисципліни “Системи прийняття рішень” 6.050100 “Економічна кібернетика”, галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7738.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 7738.pdf Size : 9075267 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska