The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7737
Title: Методичні вказівки для проведення навчальної практики з дисципліни „Експертні системи” для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»
Authors: Коляденко С.В., Бурденюк І.І.
Keywords:
Date of publication: 2014-04-30 09:19:45
Last changes: 2014-04-30 09:19:45
Year of publication: 2014
Summary: Методичні вказівки містять детальні пояснення щодо виконання поставлених завдань. Крім того, тематика навчальної практики містить індивідуальні завдання для самостійної роботи та питання для самоконтролю. Методичні вказівки можуть бути використані студентами різних спеціальностей.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7737.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7737.pdf Size : 739460 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska