The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7732
Title: Сучасні тенденції, новації та перспективи розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного забезпечення економічного розвитку діяльності суб’єктів господарювання: теорія, методика, практика
Authors: за ред. Н. Л. Правдюк
Keywords: бухгалтерський облік, фінансова вітність, аналіз, контроль, аграрний сектор економіки
Date of publication: 2014-04-30 08:03:15
Last changes: 2014-04-30 08:03:15
Year of publication: 2014
Summary: Наукові статті, що узагальнені в монографії є результатом творчої праці викладачів кафедри організації обліку та звітності за науковим напрямком кафедри «Формування системи та механізмів обліково-аналітичного та фінансового забезпечення підприємств, організацій, установ». Представлені у монографії праці присвячені розвитку бухгалтерського обліку та звітності в аграрному секторі економіки України. Науковцями проаналізовано сучасний стан організації обліково-аналітичної роботи, узагальнено та запроваджено нові підходи до розв’язання проблем теорії і практики бухгалтерського обліку, формування фінансової звітності, аналізу і контролю у контексті повної їх гармонізації з міжнародними стандартами обліку і звітності. Запропоновано методичні підходи з удосконалення організації обліково-аналітичного процесу у сільськогосподарській діяльності в умовах глобалізації та сталого розвитку. Монографія розрахована на науковців, викладачів вищих навчальних закладів освіти, аспірантів, студентів, підприємців і всіх хто прагне підвищити свій науковий та професійний рівень.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7732.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: колект. моногр. - Вінниця : Едельвейс і К, 2014. - 330 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 7732.pdf Size : 251495 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska