The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7731
Title: Нова кормова добавка мікробіологічного походження в годівлі відлученого молодняку свиней
Authors: Кучерявий В. П.
Keywords: свинарство, підвищення продуктивності, повноцінна годівля, раціони, кормові добавки
Date of publication: 2014-04-30 16:10:37
Last changes: 2014-04-30 16:10:37
Year of publication: 2014
Summary: Підвищення продуктивності свинарства пов`язано із забезпеченням тварин повноцінною годівлею. Але в сучасних умовах реформування аграрного комплексу в Україні досить складно забезпечити раціони свиней у господарствах різних форм власності необхідними поживними і біологічно активними речовинами. Тому одним із шляхів підвищення ефективності використання поживних речовин раціонів є збагачення їх кормовими добавками різної природи. В розробці балансуючих за окремими елементами живлення добавок до раціонів важливу роль повинні відігравати наукові пошуки вчених.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7731.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця, 2014. - 134 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 7731.pdf Size : 906090 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska