The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7658
Title: Інформаційні системи і технології управління організацією.
Authors: Киш Л.М., Клочко О.В., Потапова Н.А.
Keywords:
Date of publication: 2014-03-26 15:44:09
Last changes: 2014-03-26 15:44:09
Year of publication: 2014
Summary: Навчальний посібник складено відповідно до програми дисципліни «Інформаційні системи і технології управління організацією». Викладений матеріал містить теоретичні положення та практичні рекомендації для побудови інформаційних систем і технологій управління підприємством. У посібнику розглядаються основи методики побудови інформаційних систем і тхнологій управління організацією з використанням сучасних програмних засобів.
Навчальний посібник розрахований на вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології управління організацією» студентами освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» з напряму 0306 «Менеджмент і адміністрування».

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7658.pdf
Publication type: Навчальні посібники
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7658.pdf Size : 2735417 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska