The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7642
Title: WEB-програмування. Програма виробничої практики для студентів галузі знань – 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки – 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форм навчання
Authors: Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О., Підлубний В.Ф
Keywords:
Date of publication: 2014-02-26 15:23:17
Last changes: 2014-02-26 15:23:17
Year of publication: 2014
Summary: Програма виробничої практики з дисципліни «WEB-програмування» містить рекомендації з проходження практики та написання звіту. Завдання виробничої практики спрямовані на закріплення теоретичних знань на практиці та на допомогу студентам напряму підготовки «Економічна кібернетика», що вивчають дисципліну


URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7642.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7642.pdf Size : 471311 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska