The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7621
Title: Програма вступного випробування з географії.
Authors: Гунько І.В., Шаманська О.І., Ревацька Л.В., Вовк А.В., Подолянчук О.А., Нарожна І.І.
Keywords:
Date of publication: 2014-01-29 10:46:22
Last changes: 2014-01-29 10:46:22
Year of publication: 2014
Summary: Об`єкт та предмет вивчення географії. Місце географічних дисциплін у системі наук. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень. Розвиток уявлень про форму, розміри та рухи Землі. Найвизначніші географічні відкриття, видатні мандрівники. Географічні дослідження світу та України в різні історичні епохи. Вітчизняні вчені-географи. Сучасні географічні дослідження та їх значення
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7621.pdf
Publication type: Програми вступних фахових випробувань
In the collections : Програми вступних фахових випробувань/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7621.pdf Size : 438974 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska