The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7607
Title: Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 8.03050201 «Економічна кібернетика»
Authors: Коляденко С. В.; Поліщук Н.В., Бурденюк І. І.; Потапова Н.А.
Keywords:
Date of publication: 2014-01-29 14:14:47
Last changes: 2014-02-26 14:14:47
Year of publication: 2014
Summary: Складність процесів та явищ, що характеризують сучасну економіку, вимагає подальшого розвитку та застосування економічної кібернетики – комплексної специфічної науки про функціонування та структурну організацію економічних систем як систем управління, їх аналіз, синтез і оптимізацію. Це в свою чергу підвищує вимоги до працівників економічної кібернетики. Тому здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за спеціальністю «Економічна кібернетика» передбачає здавання вступних іспитів за тестовою технологією з дисциплін: інформаційні системи в економіці, моделювання економіки, прикладні задачі моделювання економічних процесів, системи підтримки прийняття рішень.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7607.pdf
Publication type: Програми вступних фахових випробувань
In the collections : Програми вступних фахових випробувань/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7607.pdf Size : 443962 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska