The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7603
Title: Економіко-математичне моделювання в митній справі. Навчальна програма дисципліни (типова) для підготовки фахівців галузі знань 0305 "Економіка і підприємнитво" напряму підготовки 6.030 502 Економічна кібернетика
Authors: Коляденко С.В., Рузакова О.В.
Keywords:
Date of publication: 2014-02-26 09:52:27
Last changes: 2014-02-26 09:52:27
Year of publication: 2014
Summary: Використання математичних методів та моделей в
економічній практиці вітчизняних підприємств набуває все більших
обертів. Останнім часом економіко-математичне моделювання стало
доцільно використовувати і в діяльності митних органів, що
призвело до необхідності підготовки кадрів, компетентних в
питаннях методології економіко-математичного моделювання при
дослідженні складних митних процесів, вибору і прийняття рішень
при управлінні митною системою. В цьому і полягає актуальність
вивчення дисципліни «Економіко-математичне моделювання в
митній справі».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7603.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7603.pdf Size : 397480 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska