The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7602
Title: Інформатика. Програма навчальної практики для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».
Authors: Паламарчук Є.А., Зелінська О.В.
Keywords:
Date of publication: 2014-02-26 09:49:50
Last changes: 2014-02-26 09:49:50
Year of publication: 2014
Summary: Програма навчальної практики з дисципліни «Інформатика» містить рекомендації з проходження навчальної практики та написання звіту. Завдання навчальної практики спрямовані на закріплення теоретичних знань на практиці та на допомогу студентам галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит», що вивчають дисципліну. Складено відповідно до освітньо-професійної програми для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та методичних рекомендацій про порядок підготовки та видання навчально-методичної літератури у ВНАУ.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7602.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7602.pdf Size : 361483 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska