The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7600
Title: Програма з вибіркової навчальної дисципліни «Інформаційні системи у фінансах» для студентів спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» напряму підготовки 7.050102 «Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» фінансово-еко
Authors: Коляденко С.В., Юрчук Н.П.,
Keywords:
Date of publication: 2014-02-26 09:42:49
Last changes: 2014-02-26 09:42:49
Year of publication: 2014
Summary: У цьому документі подано тимчасову типову навчальну програму з вибіркової дисципліни «Інформаційні системи у фінансах», що складена відповідно до:
освітньо-професійної програми підготовки «Спеціаліст»
галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»
напряму підготовки 7.050102 «Економічна кібернетика»
спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика»

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7600.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7600.pdf Size : 447278 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska