The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7599
Title: Програма навчальної дисципліни "Управління інформаційними ресурсами" для студентів галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» напрям підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»
Authors: Коляденко С.В., Січко Т.В.
Keywords:
Date of publication: 2014-02-26 09:37:48
Last changes: 2014-02-26 09:37:48
Year of publication: 2014
Summary: В економічному розвитку країни важливу роль відіграє застосування сучасних інформаційних технологій в діяльності підприємств, управління яких базується на використанні великих обсягів різноманітної інформації, сформованої у зовнішньому та внутрішньому середовищі економічних об’єктів. Основним підходом до вдосконалення управління і прийняття ефективних рішень є створення інформаційних систем на основі сучасних баз даних. Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Управління інформаційними ресурсами» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7599.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7599.pdf Size : 445287 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska