The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7596
Title: Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Дослідження операцій» студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «
Authors: Бурденюк І.І., Мусієнко О.Л.
Keywords:
Date of publication: 2014-02-26 09:22:30
Last changes: 2014-02-26 09:22:30
Year of publication: 2014
Summary: Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Дослідження операцій». Завдання для самостійної роботи студентів з курсу «Дослідження операцій» є навчально-методичним документом, що конкретизує зміст відповідної робочої програми за даним розділом і відображає специфіку самостійного вивчення цього курсу студентами спеціальності 6.030502 – «Економічна кібернетика» денної форми навчання другого курсу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7596.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7596.pdf Size : 603906 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska