The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7467
Title: «Наукова брошура» для проведення практичних робіт та семінарських занять для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Authors: Разанов С.Ф. Вітер Н.Г., Ткачук А.П.
Keywords:
Date of publication: 2014-01-29 09:02:24
Last changes: 2014-01-29 09:02:24
Year of publication: 2014
Summary: Актуальність предмету «Екологічна та техногенна безпека».
Екологічна та техногенна безпека – це наука, що вивчає діяльність людини у довкіллі, природні та техногенно зумовлені стани та процеси,на предмет їх прямого чи опосередкованого впливу на навколишнє середовище, окремих людей, та їх спільнот, на предмет загрози життєво важливих втрат.
Це наука про комплекс станів, явищ та дій , які забезпечують екологічний баланс на Землі на рівні, до якого фізично,соціально-економічно, техногенно і політично готове людство, є складовою частиною національної безпеки країни та визначається як забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, збереження навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7467.pdf
Publication type: Брошури
In the collections : Брошури/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7467.pdf Size : 1035770 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska