The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7288
Title: Менеджерський словник.
Authors: Мазур А. Г. , Ціхановська В. М. , Коновал В. В.
Keywords:
Date of publication: 2013-12-25 11:23:40
Last changes: 2013-12-25 11:23:40
Year of publication: 2014
Summary: Менеджерський словник розкриває сутність основних понять, категорій, законів, принципів і методів менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в контексті навчальних програм з підготовки фахівців-менеджерів зовнішньоекономічної діяльності для роботи студентів факультету менеджменту галузь знань: 0306 – «Менеджмент і адміністрування», напрям підготовки: 6.030601 Менеджмент; 7.03060104, 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»;
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7288.pdf
Publication type: Словники
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7288.pdf Size : 4798097 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska