The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5588
Title: Теорія та технологія наукових досліджень. Навчальний посібник.
Authors: Середа Л.П., Швець Л.В., Томчук В.В.
Keywords:
Date of publication: 2012-12-26 14:48:39
Last changes: 2012-12-26 14:48:39
Year of publication: 2012
Summary: Навчально-методичний посібник ознайомить читача з методикою виконання наукових досліджень в умовах ринкових відносин на принципах самофінансування і самозабезпечення. Розглянуті методичні розробки по формулюванню теми, мети і завдань наукового дослідження; методологія теоретичного і експериментального досліджень; аналіз теоретично-експериментальних досліджень і формулювання висновків і пропозицій. Значна увага приділена впровадженню і ефективності наукових досліджень, а також правилам оформлення науково-дослідних і магістерських робіт, дисертацій на здобуття вчених ступенів.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5588.pdf
Publication type: Навчальні посібники
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5588.pdf Size : 818544 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska