The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5528
Title: Економіко-правові аспекти екологізації аграрного виробництва в Україні
Authors: Ковальчук С. Я. Оверковська Т. К.
Keywords: екологізація аграрного виробництва
Date of publication: 2012-12-26 08:41:14
Last changes: 2012-12-26 08:41:14
Year of publication: 2012
Summary: В монографії розглянуто теоретико-методологічні та методичні підходи і практичні рекомендації щодо екологізації аграрного виробництва. Обґрунтовано необхідність та оцінено можливість екологізації аграрного виробництва, проведено діагностику із визначенням регіональних тенденцій розвитку господарств різних організаційно-правових форм власності. Розроблено моделі, що описують загальні тенденції регіонального розвитку аграрного виробництва в напрямку екологізації, виявлено фактори та проаналізовано міра їх впливу на сталий розвиток аграрних відносин. Монографія призначена для фахівців, що займаються проблемами регіональної економіки, аграрної економіки, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів економічного та аграрного профілю.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5528.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця : ВНАУ, 2012. - 342 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 5528.pdf Size : 1717729 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska