The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5464
Title: Business English Essentials: Навчальний посібник для навчання ділового спілкування слухачів магістратури спеціальності “Механізація сільського господарства”, “Обладнання переробних і харчових виробництв”, “Машини та обладнання сільськогосподарського вироб
Authors: Матієнко О. С., Дакалюк О.O. Гальчак Н.П.
Keywords:
Date of publication: 2012-12-26 12:26:24
Last changes: 2012-12-26 12:26:24
Year of publication: 2012
Summary: Навчальний посібник «Business English Essentials» є практичним курсом навчання ділової іноземної мови та написання і перекладу ділової кореспонденції студентами, які вивчають курс «Ділова іноземна мова». Основний курс даного посібника складається з 9 розділів (Units), що містять тексти, вправи, термінологічні словники, зразки ділових листів, резюме та іншої ділової документації.
Мета посібника – надати студентам необхідних знань у сфері ділового спілкування, забезпечити наявність у їхній свідомості термінологічних еквівалентів для роботи з англомовною фаховою літературою та документацією

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5464.pdf
Publication type: Навчальні посібники
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5464.pdf Size : 1607521 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska