The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5381
Title: Безпека життєдіяльності: Робочий зошит для самостійної роботи.
Authors: Веселовська Н.Р. , Кормановський С.І., Спірін А.В.
Keywords:
Date of publication: 2012-11-28 15:57:57
Last changes: 2012-11-28 15:57:57
Year of publication: 2012
Summary: У зошиті розглядаються основні аспекти взаємодії у системі
«людина - життєве середовище», джерела небезпеки та
породжені ними фактори, що призводять до
пору¬шення життєдіяльності людей як у повсякденних
умовах виробництва й побуту так і в надзвичайних ситуаціях;
правила поведінки в надзвичайних ситуаціях, а також
питан¬ня запобігання цим ситуаціям.
В зошиті відведено місце для самостійного опрацювання деяких тем. Студенти також повинні заповнити надані таблиці, намалювати схеми, відповісти на запитання тощо.
Робочий зошит призначений для студентів та викладачів вищих навчальних закла¬дів І-ІV рівня акредитації.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5381.pdf
Publication type: Робочі зошити
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5381.pdf Size : 2637103 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska