The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5072
Title: Теоретико-методичні засади і формування творчого мислення майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях з іноземної мови
Authors: Кравець Р. А.
Keywords: фахівці аграрної галузі на заняттях з іноземної мови
Date of publication: 2012-09-26 09:09:35
Last changes: 2012-09-26 09:09:35
Year of publication: 2012
Summary: У монографії здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури та останніх досліджень з проблеми формування творчого мислення та підвищення якості професійної підготовки майбутніх аграрників на заняттях з іноземної мови у навчальному середовищі ВНЗ. Викладено теоретичні та методичні засади творчої діяльності майбутніх фахівців аграрної галузі. Запропоновано модель формування творчого мислення майбутніх аграрників. Для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями підвищення якості оволодіння іншомовною комунікативною компетенцією у процесі професійної підготовки в аграрному ВНЗ.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5072.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця : Планер, 2012. - 288 с. / Рек. до друку ВР ВНАУ, М-во освіти і науки, молоді та спорту України (Протокол № 1 від 28 серпня 2012 р.).
In the collections :
Published by: Ромигайло І.Ю.
File : 5072.pdf Size : 7784670 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska