The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 4857
Title: Фінансовий облік 1. Робочий зошит для виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030509 - Облік і аудит ОКР «Бакалавр»
Authors: Іщенко Я.П., Китайчук Т.Г., Плахтій Т.Ф., Правдюк О.Л., Гуцаленко О.О.
Keywords:
Date of publication: 2012-05-30 16:21:21
Last changes: 2012-05-30 16:21:21
Year of publication: 2012
Summary: Фінансовий облік - 1. Робочий зошит для виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030509 - Облік і аудит ОКР «Бакалавр» складені відповідно освітньо-професійної програми для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та методичних рекомендацій про порядок підготовки та видання навчально-методичної літератури у ВНАУ.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/4857.pdf
Publication type: Робочі зошити
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Ромигайло І.Ю.
File : 4857.pdf Size : 777297 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska