The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 4450
Title: «Топологія економічних структур: аналіз та моделювання» Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр»
Authors: Січко Т.В., Черняк Н.І.
Keywords:
Date of publication: 2012-04-25 10:14:23
Last changes: 2012-04-25 10:14:23
Year of publication: 2012
Summary: Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення топології економічних структур з метою отримання навичок використання сучасних інформаційних технологій у повсякденній практичній діяльності, під час виконання лабораторного практикуму з дисципліни «Топологія економічних структур: аналіз та моделювання» студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/4450.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Ромигайло І.Ю.
File : 4450.pdf Size : 3496346 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska