The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 4449
Title: Корпоративні інформаційні системи. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами напряму підготовки 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» ОКР «Спеціаліст»
Authors: Січко Т.В., Черняк Н.І.
Keywords:
Date of publication: 2012-04-25 10:12:16
Last changes: 2012-04-25 10:12:16
Year of publication: 2012
Summary: Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення корпоративних інформаційних систем з метою отримання навичок використання та адаптації сучасних корпоративних інформаційних систем або їх окремих елементів у певній предметній галузі, під час виконання лабораторного практикуму з дисципліни «Корпоративні інформаційні системи» напряму підготовки 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» ОКР «Спеціаліст» денної та заочної форм навчання
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/4449.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Ромигайло І.Ю.
File : 4449.pdf Size : 2154184 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska