The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 4376
Title: Фізичне виховання Програма для студентів спеціальності 6.050201 «ННІ менеджменту, адміністрування та права»
Authors: Дуржинська О.О. Клибанівський Я.В. Рудницький В.Б.
Keywords:
Date of publication: 2012-03-28 08:37:59
Last changes: 2012-03-28 08:37:59
Year of publication: 2012
Summary: Програма розроблена на основі навчальної програми «Фізичне виховання» для вищих навчальних закладів України 3-4 рівнів акредитації. Програма з фізич-ної культури та масового спорту – програмно-нормативний документ організацій-но-методичного характеру, що зумовлює для навчально наукового інституту ме-неджменту, адміністратування та права основний зміст фізичної освіти, вихован-ня, розвитку та оздоровлення студентів і спрямований на формування фізичної культури особистості молодого фахівця.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/4376.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Ромигайло І.Ю.
File : 4376.pdf Size : 474623 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska