The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 4369
Title: “Моделювання економічної динаміки”" методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 7.030502" Економічна кібернетика " спеціальності 7.03050201 "Економічна кібернетика" форма навчання: ден
Authors: Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Клочко О.В.
Keywords:
Date of publication: 2012-03-28 16:10:35
Last changes: 2012-03-28 16:10:35
Year of publication: 2012
Summary: Методичні вказівки з дисципліни “Моделювання економічної динаміки” спрямовані на виконання лабораторних робіт по даному курсу. Включають основні методичні підходи до систематизації економічних процесів в динаміці, містять завдання для практичної реалізації методик дослідження лінійних та нелінійних динамічних процесів в економіці.
Методичні вказівки розраховані на студентів напряму підготовки "Економічна кібернетика".

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/4369.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Ромигайло І.Ю.
File : 4369.pdf Size : 1006336 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska