The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 4297
Title: Звіт-щоденник з проходження виробничої переддипломної практики
Authors: Коляденко С.В., Поліщук Н.В.
Keywords:
Date of publication: 2012-02-29 08:58:10
Last changes: 2012-02-29 08:58:10
Year of publication: 2012
Summary: Звіт-щоденник з проходження виробничої переддипломної практики –основний підсумковий документ, що надає можливість проаналізувати і оцінити діяльність студента під час проходження виробничої практики. Завдання виробничої переддипломної практики спрямовані на закріплення теоретичних знань на практиці та на допомогу при написанні магістерської роботи студентами напряму підготовки 8.050102 «Економічна кібернетика»
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/4297.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Ромигайло І.Ю.
File : 4297.pdf Size : 505480 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska