The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3981
Title: Підприємництво в аграрних формуваннях. Агробізнес. Опорний конспект лекцій навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму 7.090101 „Агрономія” денної та заочної форм навчання.
Authors: Амонс С.Е.
Keywords:
Date of publication: 2012-02-03 12:08:40
Last changes: 2012-02-03 12:08:40
Year of publication: 2012
Summary: Опорний конспект лекцій розроблений і опублікований для використання
студентами денної та заочної форм в теоретичному та практичному навчанні
агрономічного факультету, що вивчають навчальну дисципліну
«Підприємництво в аграрних формуваннях. Агробізнес».
Конспект розроблено відповідно до завдань, що передбачені програмою з
навчальної дисципліни. Дані методичні матеріали мають на меті допомогти
студентам отримати в процесі вивчення дисципліни необхідні знання через
опрацювання наявної в бібліотеці університету літератури з дисципліни та з
урахуванням нових підходів, підготовки бакалаврів нової формації, що глибоко
розуміють теорію ринкової економіки та основ підприємницької діяльності в
аграрному секторі економіки.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/3981.pdf
Publication type: Конспекти лекцій
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 3981.pdf Size : 1641629 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska